အရွည္လ်ားဆုံး စစ္ပြဲမ်ားအတြက္ ရဲရဲေတာက္ ေလာင္စာမ်ား

၂၀၁၄ ႏုိ၀င္ဘာလေလာက္တုန္းက ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ေနတဲ့ ျမန္မာျပည္ေျမာက္ ဖ်ားမွာ လုပ္အားေပးဆရာမေလးႏွစ္ဦးဟာ ရက္ရက္စက္စက္မုဒိမ္းက်င့္သတ္ျဖတ္ တာခံခဲ့ရပါတယ္။

Eriksson Bazz နဲ႔ Sterm က သူတုိ႔ေရးတဲ့ “Why do soldiers rape?” (2009) ထဲမွွာ “မုဒိမ္းဟာ စစ္လက္နက္ပါပဲ ဆုိတာေလာက္ကေတာ့ ႐ုိးစင္းလြန္းပါတယ္” တဲ့။ Feron (2004) က ျမန္မာအပါအ၀င္ တခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံေတြမွာ ျပည္တြင္းစစ္ ဘာေၾကာင့္ရွည္ ၾကာရလဲဆုိေတာ့ ႏွစ္ဖက္စလုံးက သဘာ၀သယံဇာတနဲ႔ ၀င္ေငြရႏုိင္တဲ့ သူတုိ႔ကို ဆက္လက္ရပ္တည္ေစဖုိ႔အတြက္ အေထာက္အပံ့စီးပြားေရးရွိလုိ႔ပါလုိ႔ သုံးသပ္ပါတယ္။ ဟုတ္ပါတယ္။

ျမန္မာအစိုးရနဲ႔ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတြမွာ ေက်ာေထာက္ခံ သယံဇာတစီးပြားေရး၀င္လမ္းရွိၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီသယံဇတေတြလုိပဲ ျမန္မာျပည္ တြင္းစစ္ပြဲေတြအတြက္ ေနာက္ထပ္ေလာင္စာပုံႀကီး တစ္ပုံရွိပါေသးတယ္။ Hegemonic Masculinity လို႔ေခၚတဲ့ လႊမ္းမုိးခ်ဳပ္ကိုင္လုိေသာ ဖုိဆန္ျခင္းပါ။ Masculinity ဟာ ေနရာ အေျခအေနကိုလုိက္ၿပီး ကြဲျပားတတ္တာ (Jackson, R, 2002) မုိ႔ဒီေနရာမွာေတာ့ သူရဲ ေကာင္းဆန္ျခင္း (heroic achievements)၊ အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ အာဏာပါ၀ါနဲ႔ လႊမ္းမုိး ခ်ဳပ္ကိုင္လိုျခင္းစတဲ့ လကၡဏာရပ္ေတြကို ဆုိလုိတာျဖစ္ပါတယ္။ Masculinity ရဲ႕ ဆုိးရြားမႈက လူငယ္လူရြယ္ေတြကို စီးပြားေရးနဲ႔ႏုိင္ငံေရးအက်ဳိးအျမတ္အတြက္ အေၾကာက္တရားနဲ႔ တစ္ဖုံ အာဏာနဲ႔တစ္မ်ဳိး အသုံးခ်ေနၾကတယ္လုိ႔ Greig (2010) က ဆိုခဲ့ပါတယ္။

ပထမ အခ်က္ကေတာ့ လူငယ္လူရြယ္ေတြကို စစ္တပ္ထဲကို ေမာင္းသြင္းခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းရပ္ေတြထဲမွာ စစ္ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ ကေလးပ်ဳိးေထာင္တာ၊ အမ်ဳိးသားေရး၀ါဒ သြတ္သြင္းတာနဲ႔ စီးပြား၀င္လမ္းျပႆနာစတဲ့ အေၾကာင္းအရပ္ေတြဟာ အဓိကက်ပါ တယ္။ စစ္ယဥ္ေက်းမႈကို ပ်ဳိးေထာင္တာဟာ တကယ္ေတာ့ ကေလးအရြယ္ကေနစပါ တယ္။ “ကေလးေတြနဲ႔ လူငယ္ေတြအေပၚသက္ေရာက္တဲ့ယဥ္ေက်းမႈဟာ သူတုိ႔ကို ေလာကႀကီးထဲမွာ သူတုိ႔ေနရာဟာ စစ္ပဲဆုိၿပီး မွတ္ယူသြားေစႏုိင္ၿပီး အဲဒီသက္ေရာက္ မႈေတြကေန ေယာက်္ားဆုိသည္မွာနဲ႔ စစ္စ႐ုိက္ (Military ideals) တုိ႔ဟာ တူတယ္လုိ႔ သယ္ယူသြားႏုိင္ပါတယ္”

Military Masculinities စစ္တပ္ရဲ႕ လႊမ္းမုိးခ်ဳပ္ကိုင္တဲ့ ဖုိဆန္ျခင္းဟာ မ်ဳိးခ်စ္၀ါဒ ေတြမွာလည္း အေျခခံတယ္ဆုိတာကို Higate, P နဲ႔ Hopton, J (2005) တုိ႔က Blackford (2003) ကို ကိုးကားၿပီးေရးၾကပါတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာ ေက်ာင္းသြားရတဲ့ ေန႔တုိင္းမွာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြဟာ ျပည္ေထာင္စုကို အသက္ေပးလုိ႔ တုိ႔ကာ ကြယ္မေလလုိ႔ ရြတ္ဆုိရၿပီးေယာက်္ားစစ္သူရဲေကာင္း၀ါဒေတြကိုသာ ထည့္သြင္း ျပ႒ာန္းထားတဲ့ သမုိင္းစာအုပ္ေတြကို သင္ယူၾကရျပန္တာမုိ႔ ေယာက်္ားေလးေတြဟာ ဒီေျမကို ကာကြယ္ဖုိ႔အတြက္ ငါတုိ႔မွာတာ၀န္ရွိတယ္ဆုိၿပီး လူမႈပုံသြင္းျခင္းကို္ စၿပီးခံၾကရ ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေယာက်္ားလူရြယ္ေတြဟာ အမ်ဳိးကို သစၥာရွိရမယ္၊ သတၱိရွိရမယ္၊ ခြန္အားႀကီးရမယ္ဆုိတဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္၀ါးျဖန္႔မႈကိုလည္း ခံရပါတယ္။

ဒီလုိ၀ါဒျဖန္႔မႈေတြကို မီဒီယာျဖစ္တဲ့ စစ္ေသြးမာန္ၾကြေစတဲ့ ဇာတ္ကားေတြက တစ္ဆင့္ (႐ုပ္ရွင္ပိုစတာေတြ၊ violence ျဖစ္ေစတဲ့ပိုစတာေတြသုံးလို႔) စစ္ယဥ္ေက်းမႈ ဆီကိုျဖားေယာင္းၿပီး ေယာက်္ားလူငယ္မ်ားစြာကို စစ္ထဲတြန္းပို႔ေနခဲ့ပါတယ္။ ၀ါဒျဖန္႔မႈ ေတြကို အမွတ္တမဲ့စားသုံးလုိက္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ေယာက်္ားလူငယ္ေတြဟာ အမွတ္တမဲ့ စားသုံးလုိက္ၿပိးတဲ့ေနာက္ ေယာက်္ားလူငယ္ေတြဟာ လႊမ္းမုိးခ်ဳပ္ကိုင္တဲ့ ဖိုဆန္တဲ့ စကားလုံးေတြ ႐ုပ္ပုံေတြနဲ႔သူတုိ႔ကိုယ္သူတုိ႔ပုံေဖာ္ၿပီး (male identification) သူတုိ႔ အသက္ကိုစေတးဖုိ႔အတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနေတာ့တာပါပဲ။

ဒုတိယအခ်က္ကေတာ့ စစ္တပ္တည္ေဆာက္ျခင္း militarization နဲ႔ masculinity ၾကားက အေရးႀကီးတဲ့ဆက္သြယ္ခ်က္ျဖစ္တဲ့ ေယာက်္ားလူငယ္ေတြကို စစ္တပ္ထဲမွာဘယ္လုိေလ့က်င့္သင္ၾကားေပ့းသလဲ၊ ဘယ္လုိဆက္ဆံၾကလဲဆုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ “Becoming a member of Burma’s Triumphant Elite” မွာ ဗုိလ္ေလာင္း (အေဟာင္း) စိုင္းေဇာ္ဆန္ (၂၀၁၂) က စစ္တပ္ထဲကို ၀င္၀င္ခ်င္း သူရဲ႕ ပထမဆုံးသင္ခန္းစာျဖစ္တဲ့ ေမာင္ (မယ္) သစ္လြင္ႀကိဳဆုိပြဲရဲ႕ ညစာစားပြဲအေၾကာင္းကို ပုံေဖာ္ျပရမွာေတာ့ “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဗိုက္ေတြ၊ ရင္ဘတ္၊ ေက်ာကုန္းေတြကိုထုိးတယ္။ မ်က္ႏွာကိုေတာ့မထုိးဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ကာကြယ္ဖုိ႔ႀကိဳးစားေလေလ ဘယ္သူမွန္း မသိတဲ့ ေဆာ္တဲ့သူေတြဆီက လက္သီးမုိးေတြ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဆီကို အဆက္မျပတ္ ရြာက်ေလေလဆုိေတာ့ တုိက္ခုိက္မႈကို ရပ္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မတတ္ႏုိင္ ခဲ့ၾကဘူး “ေနာက္ေန႔မွာ အဲဒီထုိးခဲ့တဲ့ သူ႔စီနီယာေတြက ဒီႏွိပ္စက္မႈဟာ ပုံမွန္သင္တန္း မတုိင္ခင္ သူတုိ႔အေခၚ brainwashing ဦးေႏွာက္ေဆးျခင္း ပုံသြင္းယူျခင္းရဲ႕အပိုင္းရဲ႕ လုိအပ္တဲ့အဆင့္တစ္ဆင့္ျဖစ္တယ္လုိ႔ ရွင္းျပပါသတဲ့။ ဆုိလုိတာက ဂ်ဴနီယာ ေက်ာင္းသားငယ္ေတြကို ပိုၿပီးစည္းကမ္းလိုက္နာေစဖုိ႔အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕အဆုိ အရ စီနီယာ-ဂ်ဴနီယာစနစ္ဟာ DSA ေက်ာင္းသားဘ၀မွာေကာ စစ္အရာရွိအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းတဲ့အခ်ိန္အထိပါ ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏုိင္မယ့္ အထက္ေအာက္စနစ္ Hierarchy ကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစတယ္လုိ႔ဆုိပါတယ္။ School of Rape (1998) ဆုိတဲ့ စာတမ္းထဲမွာ Apple က “ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးတဲ့ဌာနက အလြန္အကၽြံဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္ မႈ၊ စည္းကမ္းတင္းက်ပ္မႈ၊ (ေမးခြန္းျပန္ေမးလုိ႔မရတဲ့) အမိန္႔နာခံေစမႈ၊ စီနီယာဂ်ဴနီယာ အၾကားက အ႐ုိအေသေပးရမႈစတဲ့ စစ္အတြင္းဂ်ပန္ပုံစံၫႊန္ၾကားမႈပုံစံမ်ဳိးကို အသုံးျပဳ တယ္လို႔ဆုိပါတယ္” No Complaints, no democracy ဆုိတဲ့ ေစာဒကတက္ခြင့္မရွိ၊ ဒီမုိကေရစီမရွိဆုိတာက စစ္တပ္ရဲ႕ ေရးမထားတဲ့ အၾကြင္းမဲ့လုိက္နာရမယ့္စည္းမ်ဥ္း Absolute taboo ျဖစ္ပါတယ္လုိ႔ စိုင္းေဇာ္ဆန္ (၂၀၁၂) ကလည္း ဖြင့္ဟခဲ့ပါတယ္။

ဒ့ါအျပင္ “One for all” ဆုိတဲ့ ေသလည္းအတူ ေနလည္းအတူဆုိတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းစိတ္ ကို ႐ုိက္သြင္းဖုိ႔အတြက္ မၾကာခဏဆုိသလို ဗုိလ္ေလာင္းေတြဟာ ကိုယ္တုိင္က အမွား မလုပ္ဘဲ အျပစ္ေပးခံရပါတယ္ (Hseng, 2012)။ ဒီလုိနည္းေတြနဲ႔ အထက္ေအာက္ လႊမ္းမုိးခ်ဳပ္ကိုင္ျခင္းဟာ လူငယ္ေယာက်္ားေလးေတြကို စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ ရာ ဆုတ္ၿဖဲဖ်က္ဆီးပစ္လုိက္ (Apple, 1998) ၿပီးတဲ့ေနာက္ လူငယ္ေယာက်္ားေလးေတြ ဟာ သူတုိ႔ရဲ႕ကိုယ္ပိုင္ျဖစ္တည္မႈ Own Identity ေတြ ေပ်ာက္ဆုံးၿပီး အထက္ေအာက္ ဖြဲ႕စည္းပုံအထဲမွာ လႊမ္းမုိးခ်ဳပ္ကိုင္ေသာ ဖုိဆန္ျခင္းလကၡဏာမ်ားနဲ႔ စစ္စ႐ုိက္ျပည့္ႏွက္ ေနတဲ့ စစ္တပ္စက္႐ုပ္လူသားေလးေတြျဖစ္လာၾကပါေတာ့တယ္။ စစ္ထဲမွာ တုိက္ခုိက္ သတ္ျဖတ္ဖုိ႔ျပင္ဆင္ေပးတဲ့ ေနာက္ထပ္အေရးႀကီးတဲ့အခ်က္ကေတာ့ အၾကမ္းဖက္ဖုိ႔ပဲ ျဖစ္တယ္။ “School of Rape (1998)” မွာ Apple က တပ္မေတာ္ရဲ႕ေ၀ါဟာရပါ၀ါအ ေၾကာင္းေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာသူ၊ အၾကမ္းဖက္ႏိုင္ေသာ (Superior) အထက္စီးစိတ္ႀကီး၀င္ေသာ ေယာက်္ားအျဖစ္၊ စစ္သားအျဖစ္ၫႊန္းဆုိႏုိင္ တဲ့ “ရဲရဲေတာက္စစ္သည္ေတာ္ေတြ” ဆုိတဲ့ ေ၀ါဟာရနဲ႔စစ္တပ္ဟာ ေယာက်္ားလူငယ္ ေတြကို စစ္သားေတြအျဖစ္ ထုလုပ္ပါသတဲ့။ ရန္သူကုိေအာင္ႏုိင္ျခင္းဟာ သူတုိ႔ရဲ႕ masculinity လကၡဏာေတြျဖစ္တဲ့ တုိက္ခုိက္သတ္ပုတ္ႏုိင္ျခင္း၊ လႊမ္းမုိးခ်ဳပ္ကိုင္ႏုိင္ ျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္ႏုိင္ျခင္း ႐ုပ္ပုိင္းအရည္အခ်င္းေတြေပၚမွာ မူတည္တယ္လို႔ စစ္သား ေလးေတြဟာ အသင္ခံရပါတယ္။
စစ္တပ္ထဲမွာ ပါ၀ါဆုိတာ အၾကမ္းဖက္မႈနဲ႔ ညီမွ်တာမုိ႔ အၾကမ္းဖက္မႈဟာ အရာရွိ ေတြအပါအ၀င္ စစ္သားေတြအားလုံးအတြက္ လုိအပ္တဲ့ကိရိယာလက္နက္ျဖစ္ၿပီး စစ္သားေကာင္းအရာရွိေကာင္းဆုိတာ အၾကမ္းဖက္ႏုိင္တာေရာ အၾကမ္းဖက္တာကို ခံႏုိင္စြမ္းရွိတဲ့သူပါ ျဖစ္ရပါတယ္။ ဒီလုိနဲ႔ ေယာက်္ားကေလးမ်ားဟာ သတိၱရွိဖုိ႔၊ အၾကမ္း ဖက္ဖုိ႔၊ တုိက္ခုိက္ဖုိ႔၊ သန္စြမ္းဖို႔၊ မာေက်ာဖုိ႔စတဲ့ masculine စ႐ုိက္လကၡဏာေတြကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားျခင္းခံရပါတယ္။ အၾကမ္းဖက္တာကုိ အသုံးျပဳတာ၊ ရန္သူကို dehumanizing လူသားအျဖစ္က ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး ဆက္ဆံတာစတဲ့ စစ္သားစ႐ိုက္ လကၡဏာေတြျပဳလုပ္တဲ့ စစ္သားျပဳလုပ္တဲ့နည္းပညာေတြကိုသုံးၿပီး လူငယ္ေယာက်္ား ေလးေတြကို အၾကမ္းဖက္တဲ့ စစ္သားေလးေတြအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းေပးလုိက္ပါတယ္။

တတိယအခ်က္က စစ္သားေတြဟာ အၾကမ္းဖက္မႈေတြကို အထူးသျဖင့္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈေတြကို က်ဴးလြန္ေအာင္ဘယ္လိုအားေပးခံရမလဲ ဆုိတာ ပါပဲ။ လႊမ္းမုိးခ်ဳပ္ကိုင္ေသာဖုိဆန္ျခင္း Masculine context ကို အသုံးျပဳၿပီး အားေပး ျခင္းပါ။ ဒီေနရာမွာ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈဆုိတာက အလြန္အမင္း ရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳတ္တဲ့ မုဒိမ္းမႈေတြျဖစ္ၿပီး မၾကာခဏဆိုသလို ညႇဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္တာ၊ ႐ုိက္ႏွက္ တာ၊ အဂၤါကိုျဖတ္ေတာက္ပစ္တာ၊ လည္ပင္းညႇစ္သတ္တာစတဲ့ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္ ေသေစႏုိင္တဲ့ ေနာက္ဆက္တြဲက်ဴးလြန္မႈေတြပါ ပါ၀င္တယ္လို႔ဆုိပါတယ္။ တခ်ဳိ႕အမႈ ေတြမွာေတာ့ ႐ုပ္အေလာင္းကုိစစ္တပ္က ေဒသခံေတြကို ခင္းက်င္းျပသထားတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ (Shan Human Rights Foundation & Shan Women’s Action Network ရဲ႕ 2002 report)။ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး Apple ရဲ႕ ေတြ႕ရွိခ်က္ထဲမွာ စစ္တပ္ရဲ႕အဆုိးရြားဆုံး အေျခအေနကေတာ့ စစ္သားေတြရဲ႕ ရာဇတ္ မႈေတြကို အရင္အေရးယူခံရျခင္းမရွိဘဲ က်ဴးလြန္ခြင့္ျပဳထားျခင္းပါပဲ။ ေနရာအႏွံ႔မုဒိမ္းမႈ ေတြဟာ အေရးယူျခင္းမရွိတာနဲ႔ ဆက္စပ္ေနၿပီး အရာရွိေရာ ငယ္သားပါက်ဴးလြန္ၾကတဲ့ အထဲမွာ မွတ္တမ္းေတြအရကေတာ့ အရာရွိေတြက အဓိကက်ဴးလြန္ၾကပါတယ္။ အေရး ယူျခင္းမရွိတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈတစ္ရပ္က မုဒိမ္းျပဳခြင့္ေပးထားတဲ့ စစ္တပ္အသိုင္းအ၀ိုင္းကို ေပၚေပါက္ေစပါတယ္”
စစ္တပ္အတြင္းမွာ စစ္တပ္က က်ဴးလြန္တဲ့ရာဇ၀တ္မႈေတြကို အေရးယူေဆာင္ ရြက္ျခင္းမရွိ ကိစၥဟာ institutionalized violence အဖြဲ႕အစည္းအေဆာက္အအုံရဲ႕ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ၿပီး ဒါဟာ စစ္အတြင္းမွာ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈေတြကို တြန္းအားေပးတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းေတြထဲက အဓိကအေၾကာင္းအရင္းတစ္ခုျဖစ္ပါ တယ္။ စစ္အတြင္းလိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈေတြရဲ႕ ေနာက္ေၾကာင္းတစ္ခ်က္ကို Eriksson Bazz and Stern (2009) ေရးတဲ့ “Why do solkiers rape?” မွာ ေဖာ္ျပထားတာကေတာ့ “လူ႔အဖြဲ႕အစည္းက အမ်ဳိးသမီးေတြကို သူတုိ႔ရဲ႕ဇီ၀ခႏၶာအခန္း က႑အရေရာ လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းကို လူမႈေရးအရျပန္လည္ေမြးဖြားေပးႏုိင္တယ္ဆုိတဲ့ အခ်က္အရ ethono-national identity (အမ်ဳိးသားေရးအမွတ္ကၡဏာ) ကိုင္ေဆာင္သူ သေကၤတအျဖစ္ ယူဆၾကတာမုိ႔ မ်ဳိးခ်စ္၀ါဒက လူ႔အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕စနစ္ေတြကို ဖ်က္ဆီး ဖုိ႔အတြက္ ရည္ရြယ္ေတာ့ မၾကာခဏဆုိသလုိ အမ်ဳိးသမီးေတြကို တုိက္ခုိက္ၾကပါတယ္” တဲ့။ ၿပီးေတာ့ ေယာက်္ားမိန္းမနင္တုိ႔ ငါတုိ႔လို ခြဲျခားတဲ့ဆန္႔က်င္ဘက္စိတ္ေတြကို ရွိေန ဖို႔လိုအပ္တဲ့ ႏုိင္ငံမ်ဳိးေတြမွာ စစ္သားေတြဟာ အျခားတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုေတြက အမ်ဳိး သမီးေတြကို အေစာင့္အေရွာက္အကာအကြယ္ လုိအပ္တဲ့အားႏြဲ႕ေသာ ရန္သူမိန္းမမ်ား ဆုိၿပီး သင္ၾကားထားျခင္းခံရပါတယ္။ ရလဒ္အေနနဲ႔ကေတာ့ စစ္ယဥ္ေက်းမႈအရ ရန္သူ အမ်ဳိးသမီးေတြကို မုဒိမ္းက်င့္ခြင့္ရေစခဲ့ပါတယ္။ (Apple, 1998,17) ခႏၶာကုိယ္ကိုေတာ့ ပစ္မွတ္အျဖစ္အသုံးခ်ၾကတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ အမ်ဳိးသမီးခႏၶာကိုယ္ကို ပစ္မွတ္အျဖစ္ ထားရွိျခင္းဟာ အမ်ဳိးသမီးခႏၶာကုိယ္ကို လႊမ္းမုိးခ်ဳပ္ကိုင္လုိတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိတဲ့ လႊမ္းမုိးခ်ဳပ္ကိုင္တဲ့ ဖုိဆန္ျခင္း Hegemonic masculinity သာျဖစ္ၿပီး အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႕ ဇိ၀ခႏၶာနဲ႔ ဘာမွမသက္ဆုိင္ပါဘူး။

သာမန္အားျဖင့္ အရက္နဲ႔ေဆးသုံးျခင္းဟာ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈအ တြက္ အေၾကာင္းအရင္းတစ္ရပ္မဟုတ္ေပမယ့္ Eriksson Bazz and Stern (2009) တုိ႔ကေတာ့ အရက္နဲ႔ေဆးဟာ တာ၀န္ယူလုိတဲ့စိတ္ကို ဖယ္ထုတ္ႏုိင္တယ္လို႔ ဆုိပါ တယ္။

စစ္နဲ႔ စစ္တပ္တည္ေဆာက္ျခင္းကို လႊမ္းမုိးခ်ဳပ္ကိုင္တဲ့ ဖုိဆန္ျခင္းနဲ႔ဆက္စပ္ၿပီး ေရးထားတဲ့ ရည္ၫႊန္းကိုးကားစရာေတြက အကန္႔အသတ္ရွိေပမယ့္ လႊမ္းမုိးခ်ဳပ္ကိုင္တဲ့ ဖုိဆန္ျခင္းကို စစ္တပ္တည္ေဆာက္ျခင္း ျဖစ္စဥ္ေတြျဖစ္တဲ့ စစ္ထဲ မ၀င္ခင္၊ စစ္သားျဖစ္ ဖုိ႔ ေလ့က်င့္သင္ၾကားခ်ိန္နဲ႔ စစ္မႈထမ္းေနစဥ္ကာလေတြမွာ ေတာက္ေလွ်ာက္အသုံးခ်ၿပီး ျပည္တြင္းစစ္ရဲ႕ေလာင္စာကို ျဖည့္တင္းေနျခင္းဆုိတာက ထင္ရွားပါတယ္။ ျပည္တြင္း စစ္ပြဲနဲ႔ စစ္တပ္တည္ေဆာက္ျခင္း သံသရာကို ျဖတ္ဖို႔ဆုိရင္ စစ္တပ္တည္ေဆာက္ျခင္းနဲ႔ စစ္ပြဲေတြမွာ လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္တဲ့ ဖုိဆန္ျခင္း Masculinity ကို စိန္ေခၚဖုိ႔ရာ အလြန္အင္မ တန္အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႕အစည္းဟာလည္း စစ္ယဥ္ေက်းမႈကို အားေပးတဲ့ ကေလးပ်ဳိးေထာင္တဲ့နည္းလမ္းေတြကို ျပန္ဆန္းစစ္သင့္ပါတယ္။

စစ္တပ္ရဲ႕၀ါဒျဖန္႔မႈေပၚလစီမ်ားနဲ႔ ေလ့က်င့္သင္ၾကားခ်ိန္မွာ အၾကမ္းဖက္မႈနဲ႔ အျပစ္ေပးမႈစနစ္ေတြကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ဖို႔အတြက္ စစ္တပ္ကိုအဘက္ဘက္က တုိက္တြန္းသင့္ပါတယ္။

ျမန္မာလူငယ္ေယာက်္ားေလးေတြဟာ စစ္တပ္တည္ေဆာက္ျခင္းအတြက္ အႏၲရာယ္ရွိတဲ့အေျခအေနမွာ ရွိၿပီးသူတုိ႔ကို စစ္တပ္ေစ်းကြက္ကေန မကာကြယ္ႏုိင္ဘူး ဆုိရင္ေတာ့ ျမန္မာျပည္ဟာလည္း အႏၲရာယ္ရွိတယ္ဆုိတာကို သတိျပဳသင့္ပါတယ္။

ေယာက်္ားလူငယ္ေလးမ်ားအေနနဲ႔ Male identification မိမိတုိ႔ကိုယ္ကုိ ဖုိဆန္ တဲ့စ႐ုိက္လကၡဏာေတြအျဖစ္ ပုံသြင္းယူျခင္းဟာ အႏၲရာယ္ရွိတယ္ဆုိတဲ့အေၾကာင္း လည္း သတိခ်ပ္သင့္ပါတယ္။ စစ္တပ္တည္ေဆာက္ျခင္းရဲ႕ ၀ါဒျဖန္႔စကားလုံးေတြကို ျပန္ၿပီးဆန္းစစ္တာမ်ဳိး ျပဳလုပ္ၾကဖုိ႔လည္း အေရးႀကီးပါတယ္။

လူငယ္ေတြကို မိမိကုိယ္ခႏၶာနဲ႔ ဂုဏ္သိကၡာအျပင္ အျခားလူေတြရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္နဲ႔ ဂုဏ္သိကၡာကိုလည္း ေလးစားတတ္ဖို႔အတြက္ လိင္မႈဆုိင္ရာအသိပညာေတြေပးသင့္ပါ တယ္။

အာဏာပုိင္ေတြအေနနဲ႔ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈေတြနဲ႔ အျခားေသာ အၾကမ္းမႈေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူေပးဖုိ႔ လုိပါတယ္။

ေရးသားသူ – ပပ

ဓာတ္ပံု – စုေလးငံု

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s