ေအာက္ေျခအလႊာတြင္ စည္းရံုးျခင္း : အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအမ်ိဳးသမီးသပိတ္

“ႏိုင္ငံအႏွ႔ံအျပားက ၿမိဳ႕ေတြမွာ လူထုစုစည္းမႈေတြဆိုတာထက္ ပိုပါတယ္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအမ်ိဳးသမီးမ်ားရဲ႕သပိတ္မွာ ပိုက်ယ္ျပန္႔တဲ့ႏိုင္ငံေရးဦးတည္ခ်က္ရွိပါတယ္။ ဆိုရွယ္လစ္ဆိုတာ မသံုးေကာင္းတဲ့စကားလံုးမဟုတ္ေတာ့ဘူး၊ ကမၻာ့တစ္ဝွမ္းက အမ်ိဳးသမီးေတြ စုစည္းထၾကြလာၿပီ၊ ဒီေတာ့ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအမ်ိဳးသမီးသပိတ္က ဦးတည္ခ်က္မွာ အေရးႀကီးတဲ့အေရးကိစၥေတြ ထည့္သြင္းလာၿပီ။ လက္ဝဲေရး၊ အမ်ိဳးသမီးလႈပ္ရွားမႈ (အရင္းရွင္စနစ္ဆန္႔က်င္ေရး၊ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီကို မမွီခိုတဲ့ အမ်ိဳးသမီးလႈပ္ရွားမႈ၊ နယ္ခ်ဲ့ဝါဒ၊ လူမ်ိဳးေရးမုန္းတီးမႈကို ဆန္႔က်င္တဲ့ အမ်ိဳးသမီးလႈပ္ရွားမႈအားလံုးပါဝင္ပါတယ္) တို႔အျပင္ ကၽြန္မတို႔အခြင့္အေရးကို ေတာင္းယူႏိုင္ဖို႔ တိုက္ခိုက္ေရးနည္းဗ်ဴဟာျဖစ္တဲ့ သပိတ္ေပါ့။ ဒီေတာင္းဆိုမႈေတြအားလံုးက ကမၻာနဲ႔အဝွမ္း မိန္းမေတြရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ဖိႏွိပ္မႈကို စနစ္ပိုင္းဆိုင္ရာအထိ အတြင္းက်က် ကုိင္တြယ္မယ့္ လႈပ္ရွားမႈဆီ ဦးတည္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ “

မိန္းမေတြရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ဖိႏွိပ္မႈကို စနစ္ပိုင္းဆိုင္ရာအထိ အတြင္းက်က် ကုိင္တြယ္မယ့္ လႈပ္ရွားမႈတစ္ရပ္ကို ေဖာ္ေဆာင္မယ္ဆိုရင္ အရင္းရွင္စနစ္ကို ဆန္႔က်င္တဲ့၊ နယ္ခ်ဲ႕စနစ္ကို ဆန္႔က်င္တဲ့၊ အဖိႏွိပ္ခံလူအားလံုးနဲ႔ ရပ္တည္တဲ့ မဝါဒကို ကိုင္စြဲဖို႔ မျဖစ္မေနလိုအပ္ပါတယ္။

အေနာက္ဗာဂ်ီးနီးယားမွာ ဆရာ/ဆရာမမ်ားဟာ (အမ်ားစုဟာ မိန္းမေတြျဖစ္ပါတယ္) သမဂၢေခါင္းေဆာင္ေတြမပါဘဲ အႀကီးစားသပိတ္ေမွာက္ေနၾကပါတယ္။ ဒါဟာ အေနာက္ဗာဂ်ီးနီးယားရဲ႕ သပိတ္ဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ဟာ ၿမိဳ႕ေတာ္နဲ႔ ျပည္နယ္ဥပေဒကို ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္လိုက္ရံုတင္မကဘဲ လြန္ခဲ့တဲ့သံုးရက္က သပိတ္လွန္ခဲ့တဲ့သမဂၢေခါင္းေဆာင္ပိုင္းကိုပါ စိန္ေခၚလိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။ အျပည္ျပည္္ဆိုင္ရာမိန္းမမ်ားရဲ႕သပိတ္အေၾကာင္းေဆြးေႏြးဖို႔ ခုလက္ရွိ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရးအေျခအေနက အေကာင္းဆံုးပါပဲ။
မိန္းမေတြရဲ႕ သပိတ္ ဘယ္က ျမစ္ဖ်ားခံသလဲ။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ဟာ ရက္ဒီကယ္က်တဲ့သမိုင္းအစဥ္အလာရွိပါတယ္။ နယူးေရာ့ခ္ၿမိဳ႕ေတာ္၊ အထည္စက္ရံုအလုပ္သမားသပိတ္အထိမ္းအမွတ္နဲ႔ ၁၉၀၉ ခုနစ္မွာ ဆိုရွယ္လစ္ပါတီက ဒီေန႔ကို စတင္သတ္မွတ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၁၀ ခုနစ္မွာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအမ်ိဳးသမီးမ်ားညီလာခံကို ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ကြန္ျမဴနစ္အင္တာေနရွင္နယ္ မတိုင္ခင္မွာ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ကလယ္ရာဇက္ကင္ တို႔လို ဆိုရွယ္လစ္အမ်ိဳးသမီးေတြ ဦးစီးတဲ့ ဒီညီလာခံက အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအမ်ိဳးသမီးေန႔ရယ္လို႔ သတ္မွတ္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့ပါတယ္။ ဒီညီလာခံကို ၁၉၁၁ ခုနစ္မွာ ပထမဆံုးအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံတခ်ိဳ႕မွာ လူေပါင္းသန္းခ်ီတက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ရဲ႕ ဆိုရွယ္လစ္အုတ္ျမစ္ေတြဟာ ၁၉၁၇ ခုနစ္ ရုရွားေတာ္လွန္ေရးက ဇာဘုရင္စနစ္ကို ျဖဳတ္ခ်ၿပီးတဲ့အခါ ပိုမိုခိုင္မာလာပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ လမ္းေပၚတက္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ေရး၊ ဇာဘုရင္စနစ္အဆံုးသတ္ဖို႔ စသျဖင့္ ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ “ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၃ (မတ္ ၈)ရက္ေန႔ဟာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ျဖစ္လို႔ ေတြ႕ဆံုပြဲေတြ၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြထြက္လာမယ္လို႔ေတာ့ ခန္႔မွန္းၿပီးသားပါ။ ဒါေပမယ့္ ‘ဒီအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔’ က ေတာ္လွန္ေရးကို ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့မယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လံုးဝထင္မထားခဲ့ပါဘူး။ ေတာ္လွန္ေရးျဖစ္ေတာ့မယ္လို႔ ထင္ထားေပမယ့္ ဘယ္ေန႔ဘယ္ရက္ရယ္လို႔ အတိအက်မဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ မနက္မွာေတာ့ အမိန္႔ေတြထုတ္ျပန္ထားတာကို ဆန္႔က်င္ၿပီး အထည္စက္ရံုအလုပ္သမားေတြက စက္ရံုေတြကေန ထြက္ခြာလာၾကၿပီး သပိတ္ကိုေထာက္ခံဝန္းရံဖို႔ ကိုယ္စားလွယ္ေတြေစလႊတ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ့ကေန သပိတ္အႀကီးစားႀကီးျဖစ္လာၿပီး အားလံုး လမ္းေပၚထြက္လာခဲ့ၾကပါတယ္” လို႔ လီယြန္ထေရာ့စကီးက ေရးခဲ့ပါတယ္။

၁၉၇၀ ခုနစ္မ်ားဆီမွာ ကမၻာအႏွံ႔႕ အရင္းရွင္အစိုးရေတြ ဒီအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအမ်ိဳးသမီးေန႔ကို အသိအမွတ္ျပဳၿပီးေနာက္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕က မတ္လ ၈ရက္ေန႔ကို အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေတြဟာ ဒီအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ရဲ႕ ဆိုရွယ္လစ္ေတာ္လွန္ေရးအုတ္ျမစ္ေတြနဲ႔ အေဝးႀကီးေဝးပါေသးတယ္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအမ်ိဳးသမီးေန႔ေပၚၿပီး ႏွစ္ ၁၀၀ အတြင္းမွာ အမ်ားႀကီးေျပာင္းလဲခဲ့ပါၿပီ။ ၁၉၁၀ ခုနစ္ ဥေရာပမွာ ဆိုရွယ္လစ္အဖြဲ႕အစည္းေတြ ရွိခဲ့တယ္။ အဲဒီ့အခ်ိန္ကစလို႔ ဆိုရွယ္လစ္ပါတီ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ေတာ္လွန္ေရးထက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးပံုစံနဲ႔သြားတာကို ေတြ႕ခဲ့ရတယ္။ စတာလင္ရဲ႕ဗ်ဴရိုကရက္ယႏၱရား နဲ႔ အရင္းရွင္စနစ္ျပန္ထူေထာင္ေရး၊ တစ္ကမၻာလံုးကို ကြန္ျမဴနစ္စနစ္ကို ဆန္႔က်င္တဲ့ဝါဒမိႈင္းျဖန္႔ခ်ီေရးမွာ ေတာ္လွန္ေရးေတြ အဆံုးသတ္သြားတာကိုလည္း ေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။ ဒီေန႔ကို စသတ္မွတ္ခဲ့တဲ့ ၁၉၀၉ ခုနစ္နဲ႔ လံုးဝျခားနားေနၿပီျဖစ္တဲ့ ဒီေန႔ေခတ္ကမၻာႀကီးမွာ ဒီဆိုရွယ္လစ္ေန႔ကို ဘာေၾကာင့္ ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္သင့္တာလဲ။

ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ ျပန္လာၿပီ

လြန္ခဲ့တဲ့ သံုးေလးႏွစ္အတြင္းမွာ ေပၚျပဴလစ္ဇင္ ေခါင္းေထာင္လာတာကို ေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ထရမ့္သမၼတျဖစ္လာတာ၊ လက္တင္အေမရိကမွာ လက္ယာယိမ္းအစိုးရေတြတက္လာတာ၊ ကမၻာအႏွံ႔မွာ ဖက္ဆစ္လက္သစ္အဖြဲ႕အစည္းေတြေပၚေပါက္လာတာေတြေပါ့။ အဆိုးခ်ည္းေတာ့မဟုတ္ပါဘူး၊ အေကာင္းလည္းက်န္ပါေသးတယ္။ ဒီႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈဟာအေမရိကန္ရဲ႕ႏွစ္ပါတီစနစ္ကို နားေယာင္ေနသူေတြရယ္၊ အရင္းရွင္စနစ္ဟာ လူသားေတြရဲ႕ လိုအင္နဲ႔ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ျဖည့္စြမ္းႏိုင္မယ့္ အေကာင္းဆံုးစနစ္ဟုတ္မဟုတ္ ေမးခြန္းထုတ္သူေတြရယ္ဆိုၿပီး ႏွစ္စုကြဲသြားေစပါတယ္။ လက္ဝဲဘက္မွာေတာ့ ဒီမိုကရက္တစ္ဆိုရွယ္လစ္လို႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္သမုတ္တဲ့ ဘာနီဆန္းဒါးစ္ကို လူႀကိဳက္မ်ားလာၾကပါတယ္။ ဆန္းဒါးစ္က အရင္းရွင္စနစ္ရဲ႕ဒုကၡသုကၡေတြကို ေျဖရွင္းဖို႔နည္းလမ္းကို လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား လက္ဝဲေျဖရွင္းနည္းလမ္းေတြကို ရွာေနၾကၿပီဆိုတာ ေကာင္းေကာင္းခ်မျပေသးႏိုင္ေပမယ့္ သူ႔ရဲ႕ ၁၃ သန္းေသာမဲေတြက ျပေနပါတယ္။ အရင္းရွင္အင္ပါယာရဲ႕ဗဟိုတည့္တည့္မွာေတာင္ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ဟာ မသံုးေကာင္းတဲ့စကားလံုး မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ ဒီအေျခအေနမ်ိဳးမွာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအမ်ိဳးသမီးမ်ားရဲ႕ သပိတ္ဟာ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရး၊ အတိအက်ေျပာမယ္ဆိုရင္ အလုပ္သမားအမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးေတြကို ေတာင္းဆိုခဲ့တဲ့၊ ႏွစ္ေပါင္းတစ္ရာၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္တဲ့ ဆိုရွယ္လစ္ေဆာ္ၾသမႈကို ျပန္အသက္သြင္းေဖာ္ထုတ္ဖို႔ပါပဲ။

အမ်ိဳးသမီးလႈပ္ရွားမႈေတြ ျပန္လာၿပီ

လက္ရွိႏိုင္ငံေရးအေနအထားရဲ႕ ေနာက္ထပ္အေရးပါတဲ့အခ်က္ကေတာ့ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕လႈပ္ရွားမႈ ကမၻာအႏွံ႔အျပားမွာ ေပၚထြက္လာျခင္းပါပဲ။ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ႏွစ္အတြင္းမွာ စည္းရံုးလႈပ္ရွားမႈေတြ မ်ားစြာ ေပၚထြက္လာခဲ့ပါတယ္။ ပိုလန္မွာဆိုရင္ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္းကို ပိတ္ပင္မႈကို ဆန္႔က်င္တဲ့လႈပ္ရွားမႈ၊ အိုက္စလန္မွာဆိုရင္ လစာညီတူညီမွ်ရရွိေရး၊ အာဂ်င္တီးနားမွာဆိုရင္ မိန္းမျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အသတ္ခံရျခင္းကို ဆန္႔က်င္တဲ့ လႈပ္ရွားမႈ (ဒီမွာဆိုရင္ ဆိုရွယ္လစ္အမ်ိဳးသမီးလႈပ္ရွားမႈက ပူးေပါင္းပါဝင္ခဲ့ပါတယ္) စသျဖင့္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာလည္း ထရမ့္ရဲ႕ မိန္းမမုန္းတီးမႈနဲ႔ မိန္းမေတြကို ဖိႏွိပ္တဲ့မူဝါဒေတြ ခ်မွတ္မႈအေပၚ လူေပါင္းသိန္းခ်ီ ႏိုင္ငံအႏွံ႔အျပားမွာ ဆႏၵျပခဲ့ၾကပါတယ္။ မၾကာေသးမီက #MeToo လႈပ္ရွားမႈကလည္း လူမႈအတန္းအစားမေရြး၊ မိန္းမေတြအားလံုး ႀကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္ခံရမႈကို မီးေမာင္းထိုးျပခဲ့ပါတယ္။ မီဒီယာေတြမွာ ေဟာလိဝုဒ္ၾကယ္ပြင့္ေတြ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရတဲ့ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအေစာ္ကားခံရမႈေတြကို အသားေပးေဖာ္ျပေနေပမယ့္ ခ်မ္းသာတဲ့ ရုပ္ရွင္မင္းသမီးေတြမွာေတာင္ ဒီလိုႀကံဳေနရရင္ အလုပ္သမားလူတန္းစားအမ်ိဳးသမီးေတြဆို ပိုဆိုးမယ္ဆိုတာ အသိသာႀကီးပါပဲ။ တိုင္ၾကားမယ္ဆိုရင္ အလုပ္ျပဳတ္ရံုတင္မက ေနအိမ္ဆံုးရႈံးရမွာေၾကာင့္ ဆိတ္ဆိတ္ေနရတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္ဆို ေျပာစရာဘယ္ရွိေတာ့မလဲ။ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီက ခုလိုအမ်ိဳးသမီးလႈပ္ရွားမႈေတြမွာ ပူးေပါင္းပါဝင္ဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ပါတယ္။ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္မွာလည္း ဒီလိုပါပဲ။ ဒီမိုကရက္ေတြဟာ ဗံုးက်ဲ၊ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်၊ အရင္းရွင္လူရမ္းေတြကို အားေပးအားေျမွာက္ျပဳတဲ့ေနရာမွာ ရီပါဗလစ္ကန္ေတြနဲ႔မကြာေပမယ့္ သူတို႔သာတာက မဲေပးျခင္းအားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ဘဝပိုမိုေကာင္းမြန္လာမယ္လို႔ အမ်ိဳးသမီးေတြယံုၾကည္လာေအာင္ ႀကိဳးစားၾကပါတယ္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြကို မ်ားမ်ားေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ႏိုင္ရင္ ျပႆနာေတြ ေျဖရွင္းေအာင္ျမင္သြားမယ္လို႔ ဒီမိုကရက္ေတြက ေျပာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ခုေနခါမွာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း အမ်ိဳးသမီးေတြ အေရးႀကီးတဲ့ေနရာေတြ ရလာၾကပါၿပီ။ အမ်ိဳးသမီးသမၼတ၊ အမ်ိဳးသမီးစီအီးအို စသျဖင့္။ ေကာလိပ္တက္တဲ့အမ်ိဳးသမီးဦးေရလည္း ဟိုးအရင္ကထက္ မ်ားလာၿပီ။ ဘြဲ႕ရလူဦးေရမွာဆို အမ်ိဳးသမီးကေတာင္ အမ်ိဳးသားေတြထက္ မ်ားေနပါေသးတယ္။ အရင္ေခတ္က အမ်ိဳးသမီးေတြ တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့လို႔ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဒီရာထူးေနရာေတြမရေအာင္ ပိတ္ပင္တဲ့အတားအဆီးေတြ မရွိေတာ့ပါဘူး။ ဆိုးတာက ဒီအတားအဆီးေတြ ၿပိဳလဲလာတယ္ဆိုတဲ့အခ်ိန္မွာပဲ အလုပ္သမားလူတန္းစားအမ်ိဳးသမီးေတြ၊ အတိအက်ေျပာရမယ္ဆိုရင္ အသားအေရာင္နဲ႔ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားအမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ ဘဝကေတာ့ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမလာခဲ့ပါဘူး။ ဒီအခ်ိန္မွာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ သပိတ္က အမ်ိဳးသမီးလႈပ္ရွားမႈကို ႏိုင္ငံေရးဦးတည္ခ်က္တစ္ခုေပးဖို႔ ျဖစ္လာတာပါပဲ။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအမ်ိဳးသမီးမ်ားရဲ႕ သပိတ္

ႏိုင္ငံေရးႏွစ္ျခမ္းကြဲတဲ့အေျခအေနအတြင္း အမ်ိဳးသမီးလႈပ္ရွားမႈေတြ ပိုက်ယ္ျပန္႔လာတဲ့အခ်ိန္မွာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအမ်ိဳးသမီးမ်ားရဲ႕သပိတ္ဟာ ေလးနက္တဲ့ဦးတည္ခ်က္တစ္ခုနဲ႔ ထြက္ေပၚလာပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီရဲ႕ လႊမ္းမိုးမႈကေန ကင္းလြတ္တဲ့၊ အရင္းရွင္စနစ္ကို ဆန္႔က်င္တဲ့ အမ်ိဳးသမီးလႈပ္ရွားမႈတစ္ရပ္ ေပၚထြန္းလာေရးပါပဲ။ လူခ်မ္းသာလူတန္းစားမွာတင္မကဘဲ အမ်ိဳးသမီးထုအားလံုးရဲ႕ဘဝကို သက္ေရာက္ေနတဲ့ စနစ္ဆိုင္ရာျပႆနာအားလံုးကို ေဖာ္ထုတ္ေျဖရွင္းမယ့္ လက္ဝဲယိမ္းလႈပ္ရွားမႈျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၇ မွာ သပိတ္ေမွာက္ေရးအတြက္ အန္ဂ်လာေဒးဗစ္စ္၊ နန္စီဖေရစာ၊ ကီးအန္ဂါယာမာထာေတလာ နဲ႔ စင္ဇီးယားအာရူဇာ စသူေတြပါဝင္တဲ့ လက္မွတ္ထိုးေတာင္းဆိုသူေတြက ခုလို ဆိုပါတယ္။ ထရမ့္ရဲ႕ ေပၚေပၚထင္ထင္ မိန္းမမုန္းတီးမႈဟာ လူအမ်ားစု ဆႏၵျပၾကတာရဲ႕ လတ္တေလာအေၾကာင္းခံဆိုေပမယ့္ ထရမ့္တက္မလာခင္ကတည္းက မိန္းမေတြနဲ႔ အလုပ္သမားလူတန္းစားကို တိုက္ခိုက္ေစာ္ကားတာေတြဟာ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ေကာ္ပိုရိတ္ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း ဆိုတာႀကီးေၾကာင့္ အသားအေရာင္အမ်ိဳးသမီးေတြ၊ အလုပ္သမားအမ်ိဳးသမီးေတြ၊ အလုပ္လက္မဲ့နဲ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းအမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ဘဝဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္းသံုးဆယ္အတြင္းမွာ ယိုယြင္းျခင္းဆီ ဦးတည္လာခဲ့ပါတယ္။ လူမႈသာတူညီမွ်ေရးကို မ်ိဳးဆက္အလိုက္ လက္ဆင့္ကမ္းမယ့္ မူဝါဒေတြ၊ မ်ိဳးပြားျခင္းဆိုင္ရာသာတူညီမွ်ခြင့္ရွိတဲ့ မူဝါဒေတြ၊ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးကို အာမခံေပးမယ့္ မူဝါဒေတြနဲ႔မွ ဘဝေတြ တိုးတက္လာမယ့္၊ တစ္ကိုယ္ရည္တစ္ကာယ ျမွင့္တင္ဖို႔ အခြင့္အလမ္းမရတဲ့၊ မိန္းမအမ်ားစုအတြက္ ေကာ္ပိုရိတ္မဝါဒက သံုးစားမရပါဘူး။
မိန္းမေတြရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ဖိႏွိပ္မႈကို စနစ္ပိုင္းဆိုင္ရာအထိ အတြင္းက်က် ကုိင္တြယ္မယ့္ လႈပ္ရွားမႈတစ္ရပ္ကို ေဖာ္ေဆာင္မယ္ဆိုရင္ အထက္တန္းလႊာကို ေဖာက္ဖို႔ထက္ ေအာက္ေျခအလႊာက အမ်ိဳးသမီးေတြကို စည္းရံုးႏိုင္မယ့္ မဝါဒမ်ိဳးလိုအပ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အရင္းရွင္စနစ္ကို ဆန္႔က်င္တဲ့၊ နယ္ခ်ဲ႕စနစ္ကို ဆန္႔က်င္တဲ့၊ အဖိႏွိပ္ခံလူအားလံုးနဲ႔ ရပ္တည္တဲ့ မဝါဒတည္ေထာင္ဖို႔ မျဖစ္မေနအေရးႀကီးပါတယ္။

သပိတ္ေတြ ျပန္လာၿပီ

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ အလုပ္သမားလႈပ္ရွားမႈဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္ခုသံုးခုအတြင္းမွာ မေအာင္မျမင္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ အလုပ္သမားသမဂၢေတြဟာလည္း အလုပ္သမားလူတန္းစားရဲ႕ျပႆနာကို ေျဖရွင္းေရးထက္ စီးပြားေရးဆန္ဆန္ပဲ ျဖစ္ေနတဲ့အျပင္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီရဲ႕ေအာက္ဆြဲသာသာ ရွိေနခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၇ ခုနစ္မွာ စစ္တမ္းမ်ားအရ အလုပ္သမားသပိတ္ ခုနစ္ခုပဲ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ ဒုတိယအနည္းဆံုးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ သပိတ္အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးတာဟာ ေဘာင္မဝင္ေတာ့ဘူး လို႔ တခ်ိဳ႕ကေျပာပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ကဆို သပိတ္ေမွာက္တာဟာ “အထူးအခြင့္အေရးတစ္ခု” လို႔ေတာင္ ေျပာၾကပါေသးတယ္။ ကၽြန္မတို႔ ဒီအျမင္ကို ျငင္းရပါလိမ့္မယ္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအမ်ိဳးသမီးမ်ားရဲ႕သပိတ္က “လုပ္ခရတဲ့အလုပ္ေတြေရာ၊ လုပ္ခမရတဲ့အလုပ္ေတြအတြက္ပါ သပိတ္ေမွာက္ၾကဖို႔” ေဆာ္ၾသထားပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးေတြ ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ်လုပ္ေနရတဲ့၊ လုပ္ခမရတဲ့အလုပ္ေတြဟာ အရင္းရွင္လုပ္အားကို ထိန္းမတ္ဖို႔ျဖစ္တယ္ဆိုတာ အေလးထားေျပာပါတယ္။ ကၽြန္မကေတာ့ လုပ္ခရတဲ့အလုုပ္ေတြအတြက္ သပိတ္ကို အသားေပးေျပာခ်င္ပါတယ္။ ဒီနယ္ပယ္မွာ အေမရိကန္အမ်ိဳးသမီးမ်ားသထက္မ်ားလာၿပီေလ။ လုပ္ခရတဲ့အလုပ္ေတြအတြက္ သပိတ္က အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ မရွိသေလာက္ပါပဲ။ ျပည္နယ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ အလုပ္မသြားဘဲ သပိတ္ေမွာက္တာဟာ လံုးဝတရားမဝင္ပါဘူး။ သပိတ္ေမွာက္တာဟာ အႏၱရာယ္မ်ားပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ လီနင္ေျပာသလို “အလုပ္သမားေတြ အလုပ္ခြင္မဝင္ဖို႔ ျငင္းဆန္တဲ့အခါ ယႏၱရားႀကီးတစ္ခုလံုးရပ္သြားမယ္။ သပိတ္တိုင္းဟာ တကယ့္သခင္ဟာ ငါတို႔ပဲ(ကိုယ့္အခြင့္အေရးကို က်ယ္ေလာင္သထက္က်ယ္ေလာင္ေအာင္ ေတာင္းဆိုေနတဲ့အလုပ္သမားေတြ)၊ မင္းတို႔မဟုတ္ဘူးလို႔ အရင္းရွင္ေတြကို သတိေပးလိုက္ျခင္းပါပဲ” ျဖစ္လို႔ပါပဲ။ လီနင္က ဒါကို ၁၈၉၉ ခုနစ္မွာ ေရးခဲ့တယ္ဆိုေပမယ့္ ဒီေန႔ထိလည္း မွန္ေနဆဲပါ။ အရင္းရွင္စနစ္ဟာ လုပ္အားေပၚမွာ မွီတည္ရတယ္။ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးမွာျဖစ္ျဖစ္၊ ဝန္ေဆာင္မႈမွာျဖစ္ျဖစ္၊ မ်ိဳးပြားေရးဆိုင္ရာမွာပဲျဖစ္ျဖစ္။ ဒီလိုဆိုရင္ ကၽြန္မတို႔ အရင္းရွင္စနစ္ကို တိုက္မယ္ဆိုရင္ သမဂၢေတြကို ကၽြန္မတို႔အခြင့္အေရးအတြက္ သပိတ္ေမွာက္ဖို႔ ေတာင္းဆိုရမယ္။ အရင္းရွင္ေတြအတြက္ ကၽြန္မတို႔ တိုက္ရိုက္အျမတ္ထုတ္ေပးတဲ့ အလုပ္ခြင္ဟာ ပထမတိုက္ပြဲေနရာပဲ။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လ်စ္လ်ဴရႈထားခဲ့ၾကၿပီး စုစည္းဖို႔ ခက္ခဲတဲ့ေနရာေပါ့။

ကၽြန္မဒီစာကိုေရးေနတဲ့အခ်ိန္မွာပဲ အေနာက္ဗာဂ်ီးနီးယားက ဆရာ/ဆရာမေတြ အလုပ္ခြင္မဝင္ဘဲ ဆႏၵျပသပိတ္ေမွာက္ေနတာ ေျခာက္ရက္ေျမာက္ရွိၿပီး ျပည္နယ္အတြင္း ေက်ာင္းေတြအားလံုးနီးပါးပိတ္ထားရပါတယ္။ ဒါဟာ ဘယ္လိုနည္းအားျဖင့္ သပိတ္ေမွာက္ရမယ္လို႔ အာဏာပိုင္ေတြက ကန္႔သတ္ထားျခင္းအေပၚ သပိတ္ေမွာက္ဆႏၵျပလိုက္တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္က လိုက္ေလ်ာမႈအနည္းငယ္သာလုပ္ခဲ့ၿပီး ဆရာ/ဆရာမေတြက သူတို႔ ဒီထက္ရသင့္တယ္ဆိုတာ သိၾကပါတယ္။ သူတို႔က ကၽြန္မတို႔ရည္မွန္းခ်က္ေအာင္ျမင္ေအာင္ ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္းကို ဘယ္လိုအသံုးခ်ရမယ္ဆိုတာ ဥပမာျပသြားတာပါပဲ။ တစ္ႏိုင္ငံလံုးက အလုပ္သမားလူတန္းစားအတြက္ ဥပမာတစ္ရပ္ပါပဲ။ သပိတ္ေမွာက္တယ္ဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးမရွိပါ။ တကယ္ေတာ့ ကိုယ့္အခြင့္အေရးေအာင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ သပိတ္ဟာ တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္းပါပဲ။

မိန္းမအမ်ားစုပါဝင္တဲ့ ဒီဆရာမေတြဟာ သပိတ္မေမွာက္ရဆိုတဲ့ ဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္ဖို႔ ေၾကာက္ရြံမေနဘဲ၊ သမဂၢ သပိတ္လွန္ၿပီးေနာက္မွာ ဆက္လက္တိုက္ပြဲဝင္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုပဲ၊ စတမ္းဖို႔၊ ဟီလ္တန္ဟိုတယ္က အသားအေရာင္နဲ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားအမ်ိဳးသမီးေတြဟာလည္း တိုက္ပြဲဝင္ေနၾကပါတယ္။ ဒီအမ်ိဳးသမီးေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕အလုပ္ရွင္ေတြဆီကေန ေတာင္းဆိုမႈေတြရရွဖို႔ သပိတ္ေမွာက္ေနၾကတာပါ။ သူတို႔အခြင့္အေရးေတြ (အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ေရာ၊ အလုပ္သမားတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ပါ) ေတာင္းဆိုေရးမွာ အလုပ္သမားလူတန္းစားေယာက်္ားေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ဖို႔လိုတယ္လို႔ သူတို႔ျမင္ၾကပါတယ္။ သပိတ္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာနဲ႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားေအာင္ အလုပ္ခြင္မဝင္ဘဲ ဆႏၵျပၾကဖို႔ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအမ်ိဳးသမီးမ်ားရဲ႕ သပိတ္က ေဆာ္ၾသထားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သပိတ္ေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ကၽြန္မတို႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲနဲ႔တင္ မလံုေလာက္ပါဘူး။ တကယ့္အလုပ္ခြင္မဝင္ဘဲ သပိတ္ေမွာက္ျခင္းကို ခ်ိတ္ဆက္ဖို႔ သမဂၢေတြကို ေတာင္းဆိုမယ့္နည္းလမ္းေတြ ရွာရပါမယ္။

ႏိုင္ငံအႏွ႔ံအျပားက ၿမိဳ႕ေတြမွာ လူထုစုစည္းမႈေတြဆိုတာထက္ ပိုပါတယ္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအမ်ိဳးသမီးမ်ားရဲ႕သပိတ္မွာ ပိုက်ယ္ျပန္႔တဲ့ႏိုင္ငံေရးဦးတည္ခ်က္ရွိပါတယ္။ ဆိုရွယ္လစ္ဆိုတာ မသံုးေကာင္းတဲ့စကားလံုးမဟုတ္ေတာ့ဘူး၊ ကမၻာ့တစ္ဝွမ္းက အမ်ိဳးသမီးေတြ စုစည္းထၾကြလာၿပီ၊ ဒီေတာ့ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအမ်ိဳးသမီးသပိတ္က ဦးတည္ခ်က္မွာ အေရးႀကီးတဲ့အေရးကိစၥေတြ ထည့္သြင္းလာၿပီ။ လက္ဝဲေရး၊ အမ်ိဳးသမီးလႈပ္ရွားမႈ (အရင္းရွင္စနစ္ဆန္႔က်င္ေရး၊ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီကို မမွီခိုတဲ့ အမ်ိဳးသမီးလႈပ္ရွားမႈ၊ နယ္ခ်ဲ့ဝါဒ၊ လူမ်ိဳးေရးမုန္းတီးမႈကို ဆန္႔က်င္တဲ့ အမ်ိဳးသမီးလႈပ္ရွားမႈအားလံုးပါဝင္ပါတယ္) တို႔အျပင္ ကၽြန္မတို႔အခြင့္အေရးကို ေတာင္းယူႏိုင္ဖို႔ တိုက္ခိုက္ေရးနည္းဗ်ဴဟာျဖစ္တဲ့ သပိတ္ေပါ့။ ဒီေတာင္းဆိုမႈေတြအားလံုးက ကမၻာနဲ႔အဝွမ္း မိန္းမေတြရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ဖိႏွိပ္မႈကို စနစ္ပိုင္းဆိုင္ရာအထိ အတြင္းက်က် ကုိင္တြယ္မယ့္ လႈပ္ရွားမႈဆီ ဦးတည္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

__ေနသန္__

ေအာက္ပါေဆာင္းပါးကုိသင့္ေလ်ာ္ေအာင္ျပန္ဆုုိသည္။

https://www.versobooks.com/blogs/3660-organizing-in-the-basement-the-international-women-s-strike

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s