ျမန္မာ့လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္ထဲမွ ေက်းလက္အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မႈ

28577252_1616985568387265_8791642950758039552_o

ေက်းလက္အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕အခန္းက႑ဟာ မိသားစုကေနရပ္ရြာအထိ အဓိကေနရာကေနပါဝင္ေနပါတယ္။ မိသားစုထဲမွာ အဓိကစီမံခန္႔ခြဲသူေတြအျဖစ္ရွိေနသလို စီးပြားေရးမွာလည္းလယ္ထဲ၊ ယာထဲဆင္းၿပီးအလုပ္လုပ္ေနတဲ့ လယ္ယာလုပ္သား၊ လယ္သူမေတြျဖစ္တဲ့အျပင္ ရပ္ေရးရြာေရးမွာ တိုက္ရိုက္ပါဝင္ေနတဲ့သူေတြလည္း ရွိၾကၿပီးလုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ ခင္ပြန္းေတြ၊ ဖခင္ေတြရဲ႕ေနာက္မွာ အႀကံဥာဏ္ေပးသူေတြအျဖစ္ရွိေနၾကပါတယ္။ သို႔ေပမဲ့လည္း သူတုိ႔ရဲ႕ေခါင္းေဆာင္မႈကိုေတာ့ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းမခံရပါဘူး။ေက်းလက္ေဒသေတြမွာအမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္ေတြရွိၾကေပမဲ့ လက္ခ်ိဳးေရတြက္လို႔ရတဲ့ အေနအထားပါ။ အရည္အခ်င္းထက္ျမက္တဲ့ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ ေက်းလက္အမ်ိဳးသမီးေတြဟာလူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈကိုအေျခခံၿပီးတည္ေဆာက္ထားတဲ့ စနစ္ေတြကသူတို႔အတြက္ အတားအဆီးေတြျဖစ္ေနကာလူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္အျဖစ္ ရႈျမင္ျခင္းမခံရဘဲေဘးဖယ္ထုတ္ခံေနရသလုုိ
ျဖစ္ေနပါတယ္။ အေထြေထြဗဟုသုတအျပင္ ဘဏ္ေခ်းေငြနဲ႔ ေျမယာလုပ္ကိုင္ခြင့္၊ ဆက္ခံႏိုင္ခြင့္ေတြမွာလည္းဥပေဒဆိုင္ရာအခြင့္အလမ္း၊ အခြင့္အေရးေတြကိုသိရွိနားလည္ႏိုင္မယ့္ အရင္းအျမစ္ေတြမရွိသေလာက္ပါဘဲ။ ေက်းလက္ေနအမ်ိဳးသမီးမ်ားဟာထြန္ယက္ စိုက္ပ်ိဳးျခင္းနဲ႔ အဓိကဝင္ေငြရွာေဖြရလို႔ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးစရိတ္ေခ်းေငြရရွိမႈနဲ႔ ေျမယာနဲ႔ပတ္သက္ တဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ပိုင္ခြင့္ေတြရရွိဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ ေျမယာအျငင္းပြားမႈေတြအျပင္ အစိုးရနဲ႔ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ေတြရဲ႕ေျမသိမ္းမႈေတြ၊ ခရိုနီေတြနဲ႔တရုတ္လုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ေျမယာအငွားကိစၥေတြဟာ ျမန္မာတႏိုင္ငံလံုးမွာ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေနပါတယ္။ ေက်းလက္အမ်ိဳးသမီးေတြအေပၚေျမယာပဋိပကၡေတြတင္မကရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒေတြ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ေတြပါ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေတြရွိေနပါတယ္။

ေက်းလက္မွာရွိတဲ့ လယ္ထဲ၊ ယာထဲကအမ်ိဳးသမီးေတြကလယ္ကိစၥ၊ယာကိစၥေတြကိုစီမံခန္႔ခြဲေနေပမဲ့ မွတ္ပံုတင္နဲ႔ သန္းေခါင္စာရင္းေတြမွာမွီခိုလို႔ပဲအမည္တပ္ခံရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ပံုစံ(၇) ကိုလည္းကိုယ္တိုင္နာမည္နဲ႔ေလၽွာက္တဲ့ အမ်ိဳးသမီးမရွိသေလာက္ပါပဲ။ ေဒသရာသီဥတု၊ ေရရရွိမႈအေျခအေနနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့သီးႏွံေတြစိုက္ပ်ိဳးဖို႔ အႀကံဥာဏ္ေပးတာေတြ၊ လယ္သမားထုအေပၚ ေစ်းကြက္ရဲ႕ေခါင္းပံုျဖတ္မႈေတြ၊ အတိုးႏႈန္းျမင့္မားစြာေခ်းယူေနရတာေတြနဲ႔ ေျမသိမ္းယာသိမ္းခံရတဲ့ဒုကၡေတြကိုေကာင္းေကာင္းသိျမင္နားလည္ၿပီးေတာင္သူလယ္သမားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ေနၾကတဲ့ ဘြဲ႕ရပညာတတ္ ေက်းလက္အမ်ိဳးသမီးမ်ားရွိေနၾကပါတယ္။ သို႔ေပမဲ့ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုဦးေဆာင္သူတစ္ေယာက္၊ လယ္ပိုင္ရွင္တေယာက္ အျဖစ္ထက္ လယ္ပိုင္ခြင့္ေတြကိုခင္ပြန္းျဖစ္သူေတြကိုသာအိမ္ေထာင္ဦးစီးအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီးမိမိကိုယ္ကိုမွီခိုသူအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံယူလိုက္ၾကရသူေတြဟာရပ္ဓေလ့၊ရြာဓေလ့ဆိုတဲ့ လူမႈေရးဖိအားေတြကိုခံၾကရသူေတြပါပဲ။ ဒါဟာအမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေက်းလက္ေဒသမွာအခြင့္အေရးမရွိေနတာကိုမီးေမာင္းထိုးျပလိုက္ျခင္းတခုပါ။
လယ္သမားအမ်ားစုကအတန္းပညာမတတ္ေပမဲ့ ဘဝပညာတတ္ၾကတယ္။ သူတို႔ခံစားေနရတာေတြကစနစ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေနလို႔ စနစ္ကိုလည္းေျပာင္းလဲရမယ္လို႔ လယ္သူမတစ္ဦးကမွတ္ခ်က္ေပးပါတယ္။

ေက်းလက္အမ်ိဳးသမီးေတြဟာအရည္အခ်င္းျမင့္ၾကပါတယ္။ စီမံခန္႔ခြဲရာမွာလည္းအကြက္ေစ့ ၾကတယ္။ အေျပာင္းအလဲကိုလိုလားေနတဲ့ ကၽြန္မတို႔ေက်းလက္အမ်ိဳးသမီးေတြသာဓေလ့ထံုးစံေတြရဲ႕ ဖိႏွိပ္ မႈကင္းေဝးၿပီးရပ္ေရး၊ ရြာေရးေတြမွာေခါင္းေဆာင္ခြင့္၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ပိုင္ခြင့္ေတြ တန္းတူရည္တူရလာမယ္ ဆိုရင္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဟာအရင္ကထက္ ပိုမိုျမန္ဆန္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ေခါင္းေဆာင္မႈေတြကမိသားစု၊ ပတ္ဝန္းက်င္ကစလို႔ ႏိုင္ငံအဆင့္အထိ ျမွင့္တင္လာႏိုင္ေအာင္ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ၾကဖို႔ အျမန္ဆံုးလုပ္ေဆာင္ၾကပါစို႔လား။

__ပ်ိဴးလက္ဟန္__

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s